Site Overlay

Czy glikol to alkohol?

Glikol to związek chemiczny, który może być sklasyfikowany jako alkohol, ale jest bardziej precyzyjnie określany jako dwuatomowy alkohol.

W skład glikolu wchodzą dwa atomy węgla, a więc związek ten należy do grupy alkoholi dwuatomowych. W porównaniu do innych alkoholi, glikol posiada dwie grupy hydroksylowe (-OH) na końcu swojej cząsteczki, co umożliwia mu łatwe reakcje chemiczne z innymi związkami.

Glikol, szczególnie etylenowy, jest często stosowany jako rozpuszczalnik i chłodziwo w przemyśle chemicznym i motoryzacyjnym. Jest również stosowany w produkcji płynów do chłodnic oraz w niektórych produktach kosmetycznych.

Należy jednak pamiętać, że glikol jest również substancją toksyczną i może być niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego, jeśli jest spożywany lub wdychany w dużych ilościach. W przypadku kontaktu z skórą lub oczami, może powodować podrażnienie i uszkodzenie tkanek.